Česká republika má stabilní a prosperující tržní hospodářství. Členství v EU mělo na zemi pozitivní dopad, což vedlo ke zvýšení přímých zahraničních investic, zvýšení vývozu a snížení nezaměstnanosti. Trh práce se však vyznačuje některými problémy. Česká republika má jednu z nejvyšších měr nezaměstnanosti mladých lidí v EU. V současné době je bez práce přibližně 180 000 osob bez středoškolského vzdělání nebo odborného vzdělání, což jim ztěžuje hledání zaměstnání. Podle údajů OECD z října 2017 dosahuje nezaměstnanost mladých lidí 21,8 %, což je téměř dvojnásobek průměrné míry nezaměstnanosti v členských státech OECD. Kromě toho je zde také vysoká míra strukturální nezaměstnanosti a také pracovníci bez formální kvalifikace nebo nedávné pracovní zkušenosti, což jim ztěžuje hledání zaměstnání.

Český trh práce a jeho výzvy

Česká republika má stabilní a prosperující tržní hospodářství. Členství v EU mělo na zemi pozitivní dopad, což vedlo k nárůstu přímých zahraničních investic, zvýšení vývozu a snížení nezaměstnanosti. Trh práce se však vyznačuje některými problémy. Česká republika má jednu z nejvyšších měr nezaměstnanosti mladých lidí v EU. V současné době je bez práce přibližně 180 000 lidí bez středoškolského nebo odborného vzdělání, což jim ztěžuje hledání zaměstnání. Podle údajů OECD z října 2017 dosahuje nezaměstnanost mladých lidí 21,8 %, což je téměř dvojnásobek průměrné míry nezaměstnanosti v členských státech OECD. Kromě toho je zde také vysoká míra strukturální nezaměstnanosti, stejně jako pracovníků bez formální kvalifikace nebo nedávné pracovní zkušenosti, což jim ztěžuje hledání zaměstnání.

Pracovní právo v České republice

Pracovní právo v České republice vychází z ústavy, zákoníku práce, dalších zákonů a mezinárodních dohod. Ústava zaručuje právo na práci, spravedlivé zacházení a rovné příležitosti v zaměstnání. Zákoník práce stanoví minimální standardy týkající se pracovních podmínek, sociálního zabezpečení a dalších aspektů zaměstnání. České pracovní právo je zaměřeno na kolektivní vyjednávání. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbory a sdružení zaměstnavatelů vyjednávají a uzavírají kolektivní smlouvy, z nichž nejdůležitější jsou Meziodvětvová kolektivní smlouva a Kolektivní smlouva na celostátní úrovni.

Hledání práce: jak najít práci v České republice?

Hledání práce v České republice je především o navazování kontaktů a o tom, kde hledat volná pracovní místa. Nejlepším místem pro hledání práce v Praze a dalších větších městech jsou burzy práce a personální agentury. Dalšími vhodnými místy pro hledání volných pracovních míst jsou sociální média, noviny a profesní sítě. Důležitým krokem při hledání práce je definování vašeho profilu. Jaká je vaše kvalifikace a pracovní zkušenosti? O jaký typ práce máte zájem? Jaké jsou vaše zájmy a koníčky? Zamyslete se nad důvody, proč byste se pro určitou společnost hodili. S hledáním práce začněte včas. Získáte tak dostatek času na zhodnocení svého dosavadního postupu a zamyšlení se nad tím, co jste dosud udělali. Spojte se se svými známými a řekněte jim, že aktivně hledáte zaměstnání, a požádejte je, aby sledovali všechny možné příležitosti.