Česká republika je malá země, ale její ekonomika není malá. Je čtrnáctou největší ekonomikou v Evropě, šestou největší v EU a třetí největší, která není primárně kapitalistickou ekonomikou (po Německu a Francii). Z hlediska HDP na obyvatele však patří k nejchudším zemím EU s průměrným ročním příjmem jen o málo vyšším než 18 000 EUR (stav v roce 2017). Česká ekonomika v roce 2017 vzrostla o 1,7 % a nadále roste rychleji než většina ostatních evropských trhů. Růst země lze přičíst několika hlavním faktorům: ekonomice založené na exportu a zaměřené na výrobu kapitálových statků, prosperujícímu technologickému sektoru podporovanému dostupnými kanály financování pro začínající podniky a silnému cestovnímu ruchu.

Stručná historie české ekonomiky

Moderní česká ekonomika má své kořeny ve 13. století, kdy se čeští vévodové stali bohatšími než císaři Svaté říše římské. Ve 14. století se vévodství přeměnilo na České království a z Českého království se stala hospodářská velmoc, která konkurovala zbytku Evropy. České království bylo nakonec v roce 1526 ovládnuto Habsburky a v roce 1804 se stalo jádrem Rakouského císařství. Moderní dějiny českého hospodářství jsou úzce spjaty s nástupem průmyslové revoluce. Čeští dělníci se jako jedni z prvních v Evropě začali organizovat v odborech a v zemi vznikly první moderní socialistické a komunistické politické strany. První Československá republika vznikla v roce 1918. První Československá republika byla v roce 1939 zničena nacistickým Německem, načež bylo etnicky německé obyvatelstvo vyhnáno a nahrazeno novým etnicky českým obyvatelstvem. Po druhé světové válce se vládnoucí stranou v zemi stala Komunistická strana Československa.

Shrnutí: Zpracovatelský průmysl je pro českou ekonomiku stále klíčový

Přestože je Česká republika ekonomikou služeb, zpracovatelský průmysl je stále velmi významným odvětvím. Pro národní hospodářství je důležitý zejména automobilový a letecký průmysl, dlouhou tradici má také výroba strojních součástí, chemikálií a elektroniky. Česká republika v současné době vyváží více automobilů než kterákoli jiná země EU kromě Německa a je druhým největším vývozcem automobilů v EU hned za Španělskem. Země má také prosperující loďařský průmysl. Dalším významným odvětvím v České republice jsou informační technologie, kde je země světovou jedničkou ve výrobě počítačových komponent (včetně počítačových pamětí a mikročipů). K dalším významným odvětvím v České republice patří chemický průmysl, energetika a výroba kovů, skla a pryžových výrobků.

Další důležitá odvětví v České republice

Mezi další důležitá odvětví v České republice patří zemědělství, které je díky relativně mírnému klimatu v zemi méně významné než v mnoha jiných zemích. Ačkoli většina potravin vypěstovaných v České republice je určena pro domácí spotřebu, země některé zemědělské produkty vyváží, včetně živočišné výroby, mléčných výrobků a brambor. Významnou součástí české ekonomiky je také cestovní ruch. Díky bohatému kulturnímu dědictví, přírodním krásám a nízkým životním nákladům je země oblíbeným cílem turistů z celého světa, zejména z Německa a Ruska. Česká republika má také prosperující odvětví informačních a komunikačních technologií (ICT), v němž v současné době sídlí více než 100 začínajících podniků.

Klíčové vývozní položky z České republiky
K hlavním vývozním artiklům České republiky patří:

  • stroje
  • automobily a jiná vozidla,
  • chemikálie,
  • léčiva a elektrická zařízení.