Česká republika: Země surovin, zemědělství a živočišné výroby

Česká republika je malá země s pouhými 10,5 milionu obyvatel, ale v Evropské unii hraje důležitou roli. Díky své strategické poloze a malé rozloze je ideálním logistickým uzlem mezi Východem a Západem. Díky své dostupné poloze je země známá také jako "brána do střední Evropy". V tomto článku se podíváme na export, klíčová průmyslová odvětví a podnikatelské prostředí České republiky. Zaměření země na suroviny, zemědělství a živočišnou výrobu bude pro podniky působící v těchto oblastech i nadále výhodné. Přečtěte si více informací o tom, jak můžete tuto situaci využít pro svou firmu, a také o některých jedinečných výzvách, kterých by si měli být podnikatelé vědomi, když zde zakládají obchod.

Ekonomika a vývoz

Česká republika má stabilní ekonomiku, která se poměrně dobře vyrovnala s finanční krizí posledního desetiletí. V současné době je 25. největší ekonomikou na světě a 14. největší v Evropské unii. Díky své strategické poloze se obchodní cestující po zemi snadno dopraví; Praha se nachází v srdci Evropy a z Londýna je vzdálena pouhé dvě hodiny letu. To je velkou výhodou pro podnikatele, kteří chtějí získat zakázky od domácích i zahraničních klientů. Česká republika má velký exportní sektor: v roce 2017 tvořil vývoz téměř 50 % HDP země. Mezi pět nejvýznamnějších vývozních artiklů patří motorová vozidla, chemikálie, stroje, léčiva a elektrické spotřebiče. Jako člen Evropské unie (EU) má Česká republika přístup na jednotný trh EU, který tvoří téměř polovinu vývozu země. To usnadňuje českým podnikům vývoz jejich výrobků do ostatních zemí EU. Česká republika však rozšiřuje svou přítomnost i na dalších trzích.

Síla v oblasti surovin, zemědělství a živočišné výroby

Silné stránky českého průmyslu vyplývají ze závislosti země na surovinách, zemědělství a živočišné výrobě. Očekává se, že tyto silné stránky budou i nadále výhodné pro podniky působící v těchto oblastech. Suroviny v České republice jsou kvalitní a vyrábějí se v dostatečném množství. Země má velká ložiska černého a hnědého uhlí, mědi, uranu, olova, zinku, grafitu, zemního plynu a železné rudy. Železná ruda je jedním z hlavních produktů, které Česká republika vyváží. Výroba oceli je však poměrně malá, protože země nemá přístup ke kvalitnímu koksovatelnému uhlí. Kromě toho je Česká republika největším producentem grafitu na světě. Zemědělská výroba probíhá v různých klimatických podmínkách a půdách. Velkou část produkce tvoří živočišná výroba, zejména chov prasat a drůbeže. Značné množství se vyrábí také krmiv pro hospodářská zvířata. Zemědělská produkce se vyváží.

Klíčová průmyslová odvětví v České republice

Hlavními průmyslovými odvětvími v České republice jsou automobilový průmysl, strojírenství, chemický průmysl, výroba plastů a pryžových výrobků, potravinářský průmysl, těžební průmysl a průmysl stavebních hmot. Očekává se, že tato průmyslová odvětví budou pro podniky působící v těchto oblastech výhodná i v příštích letech. Automobilový průmysl je v České republice nejvýznamnějším exportním odvětvím. Země má dlouhou tradici výroby automobilů a čtyři z deseti největších výrobců automobilů v Evropě mají továrny v České republice. Nejvýznamnější výrobní oblasti se nacházejí v jihozápadní části země, někteří výrobci působí také v centrální oblasti. Strojírenství je klíčovou součástí českého průmyslu již od 19. století. Země je významným výrobcem stavebních strojů, zemědělských strojů a nářadí a také strojů pro chemický a textilní průmysl. Důležitým segmentem českého strojírenství je také výroba energeticky úsporných zařízení.

Podnikatelské prostředí v České republice

Z České republiky vzešlo mnoho úspěšných podnikatelů a země je považována za ideální místo pro zahájení podnikání. Podle průzkumu Světové banky Doing Business se řadí mezi pět nejlepších zemí EU z hlediska snadnosti podnikání. Podnikatelské prostředí v České republice je příznivé pro firmy ve všech odvětvích. Očekává se, že ekonomika země poroste v příštích několika letech tempem přibližně 3 % ročně a míra nezaměstnanosti zůstane nízká. Kromě toho má Česká republika nízké sazby daně z příjmů právnických osob. Celková daňová sazba činí přibližně 19 procent, což zahrnuje 12,5 procenta u daně z příjmů právnických osob a 6,5 procenta u daně z příjmů fyzických osob.