Česká ekonomika: Růst, vývoj a příležitosti

V první polovině roku 2018 pokračoval solidní růst české ekonomiky díky příznivé domácí poptávce a stabilnímu růstu vývozu. Řada ukazatelů navíc naznačuje zrychlení domácí poptávky a růst investic v následujících čtvrtletích. Hlavním tahounem růstu HDP zůstává sektor služeb, který je podporován pokračujícím pozitivním cyklem mezi spotřebou a službami. Rychleji než ostatní sektory se rozvíjí také stavebnictví, které je podporováno novými projekty bydlení a rekonstrukcemi stávajících budov. Poptávku domácností po bydlení navíc podporují nižší úrokové sazby hypoték a trvalý růst reálných mezd. Kromě toho se zpracovatelský průmysl nadále zotavuje z recese díky oživení ekonomiky EU a zvýšené absorpci kapacit po opatřeních přijatých ke snížení byrokracie a daní z výroby. Očekává se, že tyto pozitivní trendy budou ve střednědobém horizontu pokračovat díky několika faktorům.

Pozitivní růstové faktory

V roce 2018 se očekává růst české ekonomiky o 3,2 % oproti 2,7 % v roce 2017. Jedná se o nejvyšší prognózu růstu v zemi od počátku roku 2000. Růst české ekonomiky je založen na rostoucí domácí poptávce, kterou podporuje nízká nezaměstnanost a trvalý růst reálných mezd, a na stabilním růstu vývozu.

  • Růst tažený domácí poptávkou - Hlavním faktorem růstu je domácí poptávka, která by měla zůstat důležitým zdrojem růstu díky silnému závazku vlády k fiskálním stimulům. To je patrné z ambiciózního plánu veřejných investic, jehož základem jsou rozsáhlé investice do dopravní infrastruktury.
  • Vývoz by měl zůstat stabilní - Kromě domácí poptávky se očekává, že stabilní zůstane i růst vývozu. Česká republika zůstává relativně malým vývozcem, ale očekává se, že její export bude těžit z rostoucí poptávky v EU.

Na obzoru se stále objevují temné mraky

Za současnou trajektorií růstu české ekonomiky stojí vysoká domácí poptávka a rostoucí důvěra spotřebitelů, podniků a investorů. Existují však některé zdroje nejistoty, které je třeba pečlivě sledovat, aby nedošlo k náhlým změnám ekonomické dynamiky. - Neschopnost České republiky zajistit odpovídající dohodu o právech migrantů v EU bude pro vládu nadále představovat výzvu. Probíhající obchodní spor mezi USA a EU nebude v blízké budoucnosti české ekonomice ku prospěchu, neboť mnoho exportních produktů země je vyráběno z dovážených komponentů.

Vývoj na trhu práce a mezd

Míra nezaměstnanosti v České republice zůstává nízká a v první polovině roku 2018 činila 3,6 %, což je méně než 4 % v roce 2017. Vláda plánuje realizovat řadu iniciativ k dalšímu zlepšení situace v oblasti zaměstnanosti. Patří mezi ně snížení příspěvků na sociální zabezpečení, které má stimulovat přijímání nových zaměstnanců, a také zavedení snížené sazby daně ze mzdy zaměstnanců. Kromě toho vláda plánuje zavést nový pružný systém pracovní doby. Ten umožní zaměstnancům zvolit si preferovanou pracovní dobu a zároveň získat dodatečné volno v jinou dobu, kterou si sami zvolí. To umožní rodičům s malými dětmi zvolit si kratší pracovní dobu během dne a zároveň získat flexibilitu od majitelů firem.

Podnikatelské prostředí a investiční klima

Příznivé podnikatelské prostředí a nízké daňové sazby v České republice přilákaly v posledních letech velké množství přímých zahraničních investic. Vláda se i nadále zavázala ke snižování daní, přičemž posledním snížením bylo zrušení zvláštní daně z finančních transakcí. Kromě toho vláda pokračovala v zavádění opatření, která snižují administrativní překážky podnikání. Patří mezi ně zjednodušení pravidel pro převody nemovitostí a zvýšená spolupráce s podnikatelskými sdruženími. Vláda také úzce spolupracuje s institucemi EU ve snaze zlepšit investiční prostředí.