Česká ekonomika: několik klíčových faktů, které byste měli znát

Česká republika je zemí, která se během pouhých dvou desetiletí změnila z centrálně plánované na tržní ekonomiku. Přestože životní úroveň zůstává nižší než v jiných zemích EU, míra nezaměstnanosti je poměrně nízká (podle Eurostatu na konci roku 2018 činila 5,5 %) a její ekonomika nadále stabilně roste. Česká republika je také jednou z mála evropských ekonomik se stabilním výhledem a vysokou odolností vůči vnějším šokům. Transformace začala na počátku 90. let, kdy tehdejší komunistický vůdce Václav Havel umožnil vznik prvních malých soukromých podniků. Tím byl zahájen pomalý proces přechodu k tržní ekonomice a pomohl založit některé významné podniky, které jsou přítomny dodnes, jako například automobilka Škoda Auto nebo chemická společnost Unilever). V tomto článku se budeme zabývat některými klíčovými fakty o české ekonomice, abyste pochopili její současnou pozici a potenciál do budoucna.

HDP na obyvatele v České republice

HDP na obyvatele v České republice v roce 2018 činil podle Eurostatu 21 000 eur. To jsou dvě třetiny průměru EU. Tento údaj však skrývá mnoho aspektů české ekonomiky, které jsou poměrně pozitivní. - Silný růst: Česká ekonomika již deset let stabilně roste a v roce 2018 dosáhla meziročního tempa růstu 5 %. Je to dáno kombinací silné domácí poptávky, pozitivního vlivu strukturálních fondů EU a zahraničních investic. - Vysoká odolnost: Česká republika patří mezi ekonomiky s nejvyšší odolností v EU. Její ekonomika je dobře diverzifikovaná a málo vystavená vnějším rizikům. Finanční krize ji zasáhla výrazně méně než jiné země EU. - Nízký schodek veřejných financí: Česká ekonomika se vyznačuje fiskální obezřetností a zdravým veřejným dluhem. Očekává se, že schodek veřejných financí bude v roce 2018 činit 2,6 % HDP a veřejný dluh bude nižší než 40 % HDP.

Nezaměstnanost v České republice

Nezaměstnanost v České republice zůstává nízká a v roce 2018 dosáhne 5,5 %. Český trh práce je schopen absorbovat vysoký počet uprchlíků a migrantů přicházejících do země. Podle Eurostatu je česká míra nezaměstnanosti třetí nejnižší v EU (po Maltě a Irsku) a nejnižší mezi většími členskými státy.

Cestovní ruch a elektronický obchod v České republice

Česká republika je jednou z nejnavštěvovanějších zemí v Evropě. Cestovní ruch je živým odvětvím české ekonomiky, přičemž roste počet turistů z asijských zemí. Česká republika se také řadí mezi přední země EU z hlediska elektronického obchodu. Má druhou nejvyšší míru rozšíření internetu v EU, přístup k internetu má 75 % obyvatel. Očekává se, že český trh elektronického obchodování dosáhne do roku 2020 hodnoty 6,5 miliardy eur.