České dějiny: Stručný přehled české ekonomiky před vznikem České republiky

Česká republika má dlouhou a složitou historii. Země, která je dnes známá jako Česká republika, byla po staletí pod nadvládou různých mocností, především Rakouska-Uherska a nacistického Německa. Po první a druhé světové válce vstoupila Česká republika v roce 2004 do Evropské unie. Co to všechno ale znamená pro investory? Zde je stručný přehled minulého a současného stavu české ekonomiky.

Staré dobré časy: před rokem 1990

Kořeny České republiky sahají do Českého království, které bylo založeno v 9. století. Později byl region začleněn do Rakouského císařství a zůstal pod jeho kontrolou po celá staletí. Toto dlouhé období rakouské nadvlády mělo trvalý dopad na české hospodářství, které zůstalo převážně zemědělské a málo rozvinuté. V roce 1918 Rakousko-Uhersko zaniklo a nově vzniklý stát Československo vznikl jako demokratická republika. Po celý počátek 20. století československá ekonomika silně rostla. Bylo to především díky vlivu západoevropských zemí, které se vzpamatovávaly z ničivé první světové války. Rostoucí poptávka po československém exportu byla pro ekonomiku země významnou vzpruhou.

Devadesátá léta a začátek nového tisíciletí - transformace a přeměna

Hospodářský vývoj v 90. letech 20. století byl mimořádně bouřlivý. Rozpad Československa v roce 1993 ukončil silnou ekonomiku předchozího desetiletí. Nově vzniklá Česká republika čelila velkým výzvám, mezi něž patřila nutnost ekonomické restrukturalizace, zavedení demokratických institucí a integrace země do Evropské unie (EU). Přestože česká ekonomika prošla významnými změnami, podařilo se jí dosáhnout trvalého růstu a stát se členem EU. Bohužel světová finanční krize v roce 2008 Českou republiku tvrdě zasáhla a způsobila hlubokou hospodářskou recesi, která trvala až do roku 2013.

2008-2013 - recese a oživení

Světová finanční krize vedla k prudkému poklesu obchodu a investic a k celkovému nárůstu nezaměstnanosti. Česká republika trpěla kombinací globální krize, vlastních strukturálních problémů a politiky vlády. Vláda se snažila podpořit ekonomiku zvýšením vládních výdajů. Bohužel tím, že vydávala více státních peněz, než kolik jich přijímala, se země zadlužovala. Pokusy vlády o stimulaci ekonomiky z velké části selhaly a v zemi nastala hluboká recese. Po několika letech, kdy hospodářský růst zůstával nejistý, se Česká republika v roce 2013 z recese konečně dostala.

Česká ekonomika dnes

Česká republika má smíšenou ekonomiku a její HDP činí zhruba 345 miliard dolarů. Mezi hlavní průmyslová odvětví země patří automobilový, chemický, zemědělský a strojírenský průmysl. Vláda se obecně snaží vyhýbat nadměrné regulaci ekonomiky, i když udržuje silnou sociální záchrannou síť pro své občany. Česká republika je členem EU a její měnou je česká koruna (CZK). Vzhledem k dlouhé historii vývozu zboží je Česká republika závislá na obchodu s ostatními zeměmi. Země má celkově pozitivní výhled do budoucna s předpokládaným dlouhodobým hospodářským růstem. Česká republika má silnou platební bilanci, relativně nízkou míru nezaměstnanosti a zdravou míru čistých investic.